Una presentació informal


Tronada tràgica

Durant la tronada dels dies 20 i 21 de Novembre, s'han recollit vora 150mm  a l'estació de la CHJ a l'embassament de Benitandús.
Ací es veu un poc millor, superposat amb Google Earth es pot observar com a gran part de la conca del riu Anna (delimitada amb linia continua de color blau fosc) han caigut més de 100mm... raó més que suficient per a que el riu baixara plenet.


La CHJ dona també hietogrames prou precissos: Com es pot observar la pluja s'ha concentrat en unes poques hores:

L'estació de Tales de Meteoclimàtic   Ha recollit 160 mm durant tot l'episodi i també es pot observar que la pluja s'ha concentrat en unes poques hores.


A més dels típics danys materials, sembla que aquesta vegada el riu Anna s'ha endut per davant unes quantes vides:

Cuatro miembros de una familia mueren en Onda al arrastrar su coche una riadaDesaparece en Onda un hombre y hallan su coche en la riada

Borriana entre les primeres...... de la llista  de llocs més vulnerables front a inundacions, segons la  Evaluación preliminar de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del JúcarLa valoració dels danys es fa emprant una metodologia semblant a la del  PATRICOVA i podrien ascendir a 118 Milions d'Euros
Cost i benefici dels sistemes d'alerta.Global assessment report on disaster risk reduction: Cost and benefits of early warning systems.

Un sistema d'alerta temprana podria representar una reducció dels danys per inundació en un 20%
A borriana això podria representar 20 milions d'Euros, o 200.000 €/any.

Al riu Elbe,  la construcció de dics suposa un estalvi d'entre 2 i 6 Euros per cada Euro invertit.
En canvi al Óder l'estalvi només suposa 10 centims per cada Euro.
Deixar zones "de sacrifici" representa un estalvi de 50 cèntims per Euro.
Un sistema d'alerta temprana pot suposar entre 2.6 i 9 Euros de benefici per Euro invertit.


Plovent a bots i barrals...

El dilluns (4 de Juliol) van caure quatre gotes, uns 11 litres a l'estació del CEAM, 27 a l'estació del IVIA... això si.. les quatre gotes van caure juntes i en 10 minuts... el radar del AEMET va treure algun pixel de color taronja, cosa que indica intensitats superiors a 120 litres/hora i potser a 200 litres/horaA més es pot vore com mentre en un lloc estava caient aigua a poalades, a poca menys de 1km no plovia gens.
Pujant el nivell de la mar

Potser és un poc "off-topic" però només un poc.

Amb aquest mapa interactiu es pot veure com influiria la pujada del nivell de la mar al litoral d'arreu del món:>

Exageració vertical


La plana sembla molt plana... però no ho és tant.
Per a nosaltres és difícil distingir els petits barrancs que recullen l'aigua de pluja (i la que excediria la capacitat del riu Anna), però l'aigua sap més que nosaltres de geomorfologia i sempre troba el seu camí.

A altres llocs amb més pendent, els barrancs resulten molt més evidents i a ningú li dona per construir enmig d'un. el problema ve quan aquests no es veuen a simple vista i la gent se n'oblida de que per aquests llocs hi passa aigua de tant en tant.


Aquesta és una simulació dels voltants de Borriana, augmentant 25 vegades l'alçada original del model digital del terreny del IGN. li he afegit el casc urbà de Borriana (mes o menys), les principals carreteres i les línies de l'escorrentiu superficial

200 Milions d'Euros?

Borriana, any 2038, el concert previ rebutjat per la conselleria de medi ambient a principis de segle ha estat finalment materialitzat, gràcies a l'afluència de milers de guiris que de sobte volen un xaletet a Borriana i per una nova bombolla immobiliaria.

Una altra rara conjunció (més realista que l'anterior), aquesta vegada de factors meteorològics provoca plujes de fins a 300mm en 24 hores sobre la conca del riu Anna.

La inevitable inundació de Borriana en menys de 6 hores, provoca danys de més de 200 Milions d'Euros (dels de principi de segle)Open publication - Free publishing - More pgou

Fent servir la mateixa metodologia que el PATRICOVA amb els meus models per al terreny modificat segons el concert previ (2006) i superposant els nous terrenys urbanitzables.

Els valors econòmics només son una referència i no es considera la inflació. Només es considera l'area inundada pel desbordament del riu Anna i al cost anual d'algunes zones caldria sumar el d'inundacions menors.