Exageració vertical


La plana sembla molt plana... però no ho és tant.
Per a nosaltres és difícil distingir els petits barrancs que recullen l'aigua de pluja (i la que excediria la capacitat del riu Anna), però l'aigua sap més que nosaltres de geomorfologia i sempre troba el seu camí.

A altres llocs amb més pendent, els barrancs resulten molt més evidents i a ningú li dona per construir enmig d'un. el problema ve quan aquests no es veuen a simple vista i la gent se n'oblida de que per aquests llocs hi passa aigua de tant en tant.


Aquesta és una simulació dels voltants de Borriana, augmentant 25 vegades l'alçada original del model digital del terreny del IGN. li he afegit el casc urbà de Borriana (mes o menys), les principals carreteres i les línies de l'escorrentiu superficial