ERIBorri v 2.1

Amb un model un poc més treballat, afegint carreteres i detallant un poc més el llit del riu he fet un altra simulació, amb un cabal màxim de 1250 m3/s.

encara he de corregir alguns detalls (crec que un tram d'alguna carretera m'ha quedat un poc massa elevat, he d'afegir la via del tren i el camí axiamo.. ah.. i els principals carrers.)

de totes formes, de moment ahí va això:

Foto aèria amb superposició de la malla representant el calat(profunditat)màxim. El verd representa menys calat i el blau fosc mésSobre el Plànol del Concert Previ.
Mediterraneo 12/X/1956

A la web de l'arxiu històric municipal de Castelló he pogut trobar el periòdic Mediterráneo d'aquell dia:Del que no he pogut trobar res, és de l'Heraldo de Castellón del dia 18 de setembre de 1922, que se suposa parlava d'un altra inundació... He trobat alguna cosa referent al 18 d'Octubre, però a l'Heraldo no parla d'inundació.. només de que el riu anava ple.

InunBorri v 2.1

De moment ja tinc un model hidrològic digital

Encara em falta modificar algunes coses i afegir algunes dades, pero l'hidrograma del tram final del riu Anna seria aquest:El model calcula mitjançant el métode del SCS un cabal màxim d'uns 1500 metres cúbics per segon, que arriba a les 18 hores de l'inici de la pluja.

Tronada de diseny introduida en un sol pluviometre, precipitació màxima segons MOPU. (300 mm) Hietograma sintètic de blocs alternats, fent servir la fórmula de Témez.

Terreny de la conca receptora classificat en tres ussos: Urbà, conreu i forestal. (any 2003 aproximadament), model digital del terreny construït fent servir cartografia 1:10000.

Processat fent servir HEC-GeoHMS i HEC-HMS


Dels diferents hidrogrames generats destaca aquesta composició:

un poc més amunt del pont de la RENFE es junten dos barrancs, la gràfica representa els dos cabals que es junten i el cabal resultant. La línia verda representa el cabal recollit a la banda nord de la conca (Onda, Vila-Real...) zones més planes per on l'aigua corre menys. La línia roja representa el cabal recollit provinent de la banda sud de la conca, la serra d'Espadà, amb molt més desnivell, per on l'aigua corre més. La línia blava representa el cabal total.

Si a la banda nord, ploguera unes tres hores abans que en la banda sud, el cabal resultant seria uns 100 m3/s major.