200 Milions d'Euros?

Borriana, any 2038, el concert previ rebutjat per la conselleria de medi ambient a principis de segle ha estat finalment materialitzat, gràcies a l'afluència de milers de guiris que de sobte volen un xaletet a Borriana i per una nova bombolla immobiliaria.

Una altra rara conjunció (més realista que l'anterior), aquesta vegada de factors meteorològics provoca plujes de fins a 300mm en 24 hores sobre la conca del riu Anna.

La inevitable inundació de Borriana en menys de 6 hores, provoca danys de més de 200 Milions d'Euros (dels de principi de segle)Open publication - Free publishing - More pgou

Fent servir la mateixa metodologia que el PATRICOVA amb els meus models per al terreny modificat segons el concert previ (2006) i superposant els nous terrenys urbanitzables.

Els valors econòmics només son una referència i no es considera la inflació. Només es considera l'area inundada pel desbordament del riu Anna i al cost anual d'algunes zones caldria sumar el d'inundacions menors.