Borriana entre les primeres...... de la llista  de llocs més vulnerables front a inundacions, segons la  Evaluación preliminar de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del JúcarLa valoració dels danys es fa emprant una metodologia semblant a la del  PATRICOVA i podrien ascendir a 118 Milions d'Euros