Tronada tràgica

Durant la tronada dels dies 20 i 21 de Novembre, s'han recollit vora 150mm  a l'estació de la CHJ a l'embassament de Benitandús.
Ací es veu un poc millor, superposat amb Google Earth es pot observar com a gran part de la conca del riu Anna (delimitada amb linia continua de color blau fosc) han caigut més de 100mm... raó més que suficient per a que el riu baixara plenet.


La CHJ dona també hietogrames prou precissos: Com es pot observar la pluja s'ha concentrat en unes poques hores:

L'estació de Tales de Meteoclimàtic   Ha recollit 160 mm durant tot l'episodi i també es pot observar que la pluja s'ha concentrat en unes poques hores.


A més dels típics danys materials, sembla que aquesta vegada el riu Anna s'ha endut per davant unes quantes vides:

Cuatro miembros de una familia mueren en Onda al arrastrar su coche una riadaDesaparece en Onda un hombre y hallan su coche en la riada