ERIBorri 3.x

Comence a jugar amb una nova versió del model numéric que he estat fent servir fins ara.. es de suposar que serà mes real....

si el model anterior feia servir quadradets aquest els parteix per la meitat per a treballar amb triangles.

de moment la cosa es limita a 25000 triangles.. només per probar.