Dissenyant una tronada

Evidentment, la distribució de la precipitació durant la tronada és molt important en el cas d'una conca petita com la del riu Anna, per això cal un hietograma "tipus" que represente la tronada típica de tardor. Amb l'ajuda de l'estadística de registres horaris de moltes tronades es pot deduïr un hietograma tipus. De moment no he trobat dades horàries, ni models empírics que s'ajusten a la conca del riu Anna, així que un altra opció es la de dissenyar una tronada. Amb les dades de precipitació total durant 24 hores, hi ha alguns métodes que permeten calcular la intensitat horària mitjana per a un temps determinat, amb aquestes dades es pot construïr un hietograma sintètic. En aquest cas he fet servir el métode de Témez i el de blocs alternats:


A la nostra zona el 50% de la precipitació diària pot caure en 1 hora.. com es pot vore al hietograma.

Per a comparar els efectes de la distribució temporal de la pluja, el hidrograma de baix representa el cabal derivat d'una pluja uniformement distribuïda durant l'episodi (blau) amb el del hietograma sintètic... El cabal punta és pràcticament el doble!