Cost i benefici dels sistemes d'alerta.Global assessment report on disaster risk reduction: Cost and benefits of early warning systems.

Un sistema d'alerta temprana podria representar una reducció dels danys per inundació en un 20%
A borriana això podria representar 20 milions d'Euros, o 200.000 €/any.

Al riu Elbe,  la construcció de dics suposa un estalvi d'entre 2 i 6 Euros per cada Euro invertit.
En canvi al Óder l'estalvi només suposa 10 centims per cada Euro.
Deixar zones "de sacrifici" representa un estalvi de 50 cèntims per Euro.
Un sistema d'alerta temprana pot suposar entre 2.6 i 9 Euros de benefici per Euro invertit.