Simulació experimental v 1.2
Tercera simulació amb guad2d, el terreny es representa amb una malla de 10x10m amb 1123x1357 cel·les, l'arxiu generat era aproximadament de 2GB i ha tardat unes horetes en calcular-se.

Encara falten molts detalls, especialment pel que fa al llit del riu, el mur (que en aquest model no està incorporat, permitint inundacions a la ronda Poeta Calzada) i la mar.

PD: no he pogut superposar la foto aèria, el nucli de Borriana es troba mes o menys al centre de la imatge. A la vora esquerra del riu la N-340 i a la dreta es pot distingir la platja de l'arenal.

Cabal máxim: 1150 m3/s
Volum total d'aigua: 50000 m3
Durada de la tronada: 12h
Precipitació total: 310mm
Temps de concentració: 10h
Temps de simulació: 15h


El color blau indica profunditat i el groc-roig velocitat de la corrent.

prova 0


Només és una petita prova, no m'he passat amb la quantitat d'aigua però si que he forçat el desbordament massa pronte, a més falten les cases, les carreteres, els murs del riu, etc...

Simbologia: el blau clar indica les zones mullades, els colors groc i taronja indiquen velocitats de la corrent entre 1 i 2 metres per segon.