Mapa de precipitació AEMET

Mapa de distribució de la precipitació durant l'episodi del 27 al 29 de Setembre del 2009: de 150 a 200 mm