Links a Protección Civil

Com que he vist que el link on estan penjats els formularis per a sol.licitar ajudes ha tingut moltes visites, ahí va aquest link amb un pdf amb un poc més d'informació.

COBERTURA LEGAL DE LAS SUBVENCIONES ESTATALES ANTE SITUACIONES CATASTRÓFICAS

+info i tots els impresos.