+ Fotos del 56

Gràcies a Borrianalamardeque que m'ha passat aquest link:

Fotos inundació del 56. (de l'arxiu provincial)