L'amplada del riu Anna

Si peguem una volteta pel nostre riu, podem observar com varien la seva amplada i la seva profunditat. Al voltant de l'Autopista AP-7, podem observar com el llit del riu es fa ample, arribant a més de 170m en algun punt, amb una profunditat d'uns 2 metres (a ull, no he mesurat aquesta) resulta que la secció transversal del riu és d'uns 300 metres quadrats com a mínim.

Baixant un poc cap a Borriana de seguida trobem un punt on el riu es fa més estret (fins arribar a uns 35 metres) i mes profund, (arribant a uns 4 o 5 metres, aquesta dada és de la cartografia del ICV a escala 1:10000). La secció transversal es d'almenys 150 metres quadrats.

Si seguim baixant trobem alguns punts on el riu es fa més estret, especialment als voltants del pont de la via del tren i a la Bota. Quan el riu ja arriba a Borriana es troba amb els dics que tots coneixem, amb una amplada de 34 metres i una alçada de 4, resulta una secció de 136 metres quadrats. Poc a poc el llit (canalitzat) es va fent més ample fins arribar al pont de la Mota, on fa 42 metres d'amplada. Cadascun dels ulls del pont de la Mota fa 5 per 3 metres, és a dir 15 metres quadrats, com que n'hi han 7 ulls tenim que la secció total és de 105 metres quadrats!!! (be, si tenim en comte una canalització que passa pel pont, la secció es redueix a 88 metres quadrats). En arribar al pont del carrer major l'amplada del llit sobrepassa els 50 metres.
I què podem concloure, sense saber res d'hidràulica de canals oberts? Doncs que hi ha alguns punts crítics del llit del riu, on la capacitat de desguàs es redueix entre un 30 i un 50% (Pel que diu el text legislatiu del PATRICOVA, caldria considerar com inundable, un ventall d'uns 7000 metres de radi a partir d'aquestos punts. (Aigües avall, of course!)

Quan el riu es desborde, ho farà abans d'arribar a Borriana.

1 comentari:

Anònim ha dit...

No sé si coneixes l'especial sobre la inundació de Borriana que va publicar la falla Chicharro crec que da dos anys. Era un estudi molt complet de Josep Nos, de caràcter antropològic, en format llibre.

Un borrianenc