Congrés de Geologia i ordenació territorial...

Ahir vaig tornar del "congres internacional de geologia, patrimoni i ordenació territorial" on vaig poder conversar amb alguns experts de diferents païssos. al exposar-los quin era el desenvolupament urbanístic planejat a Borriana: a zones considerades inundables, i tan a vora mar, a llocs on l'aigua subterrània es troba a dos pams de terra... Es permeten fins i tot fer subterranis. Les variacions al nivell freàtic (nivell de l'aigua subterrània) poden provocar inestabilitat, esquerdes, subsidència (enfonsament del terreny) degut a la diferent espenta que pot exercir l'aigua sobre un subterrani estanc o impèrmeabilitzat.