Precipitacions a Zucaina

El llibre "Máximas lluvias diarias en la españa peninsular", del ministeri de fomento és una guia que s'utilitza per al diseny de drenatges en obra pública, també s'ha utilitzat a la majoria estudis d'inundabilitat a les nostres comarques,Jo mateix l'he fet servir per a estimar el cabal màxim que caldria esperar al riu Anna.

Segons es pot deduïr d'aquest llibre, la pluja màxima que cal esperar en un dia en cinc-cents anys en aquesta àrea és d'uns 300 mm.

En canvi, a les dades de Zucaina podem trobar:

N día mes año valor
1 19 11 1945 325,0 mm
2 16 10 1922 318,9 mm
3 7 6 1925 193,8 mm

La pluja máxima en un dia ha superat els 300 mm dos cops al segle XX.