Curiositats d'alguns mapes: ordre de capes.

Que passa amb l'ordre de les capes a l'hora de publicar un mapa en el que es representen en aquestes capes el risc d'inundació i la zona urbanitzada?

Si no es tracta de capes semitransparents, que passa si posem la capa que representa el casc urbà per damunt de la de risc d'inundació?
Tachaaaan!!! el risc d'inundació desapareix, deixant al casc urbà lliure d'aquest!!!