Fotos del 56

Algunes fotos de la riuada del 56. que van apareixer al llibret de la falla Xixarro.
Més imatges

Molaria que si algú sap d'on son algunes fotos (llevat de les que son evidents, clar) m'ho diguera, ja que em vindria molt be, al poder senyalar l'alçada a la que va arribar l'aigua a diferents punts del poble.... i de pas si algú sap d'algun lloc on estiga encara senyalat el nivell de l'aigua que m'ho diga també.