prova 0


Només és una petita prova, no m'he passat amb la quantitat d'aigua però si que he forçat el desbordament massa pronte, a més falten les cases, les carreteres, els murs del riu, etc...

Simbologia: el blau clar indica les zones mullades, els colors groc i taronja indiquen velocitats de la corrent entre 1 i 2 metres per segon.