El cicle de l'aiguaEns pot semblar evident, però els grecs es pensaven que l'aigua s'infiltrava per sota de la mar i pujava a través de les muntanyes per a surtir als neixements dels rius...

L'aigua de pluja que cau sobre la terra es interceptada en part per la vegetació, una fracció d'aquesta aigua cau directament al terra, una vegada al terra es pot escorrer cap abaix per la superfície o a través del sòl, o infiltrar-se més cap abaix i recarregar els aqüifers subterranis (que després poden tornar a surtir a la superfície en fonts, naixements, etc...) Tart o d'hora l'aigua arriba a la mar, on es torna a evaporar a l'atmosfera, on es junta amb l'aigua que s'evapora de terra, com la que ha quedat retinguda pels llacs o per arbres o la transpiració d'aquestos)

2 comentaris:

Anònim ha dit...

¿Sequía en España?

Minaor ha dit...

En espanya no se... A borriana sobra l'aigua pel que es veu... la que surt de la depuradora la tirem a la mar, (hi ha estudis al respecte que confirmen que es pot reutilitzar directament conm aigua de rec o injectant-la sota terra per tal de recarregar l'aqüifer) De la banda municipal cal dir que molt a sovint veig els aspersors regant algun jardinet a les pitjors hores i a més tirant part de l'aigua al carrer.... per la banda ciutadana no veig la més mínima consciència per a estalviar aigua.

Un altra cosa, una mica menys estudiada i més complicada és l'aqüifer secundari que per sota de la plana (a més de 140m) porta aigua directament cap a la mar.