De perfil (I)

Perfil longitudinal del riu Anna, des del seu naixement al terme d'Alcudia de Veo, fins al clot, es correspon al típic perfil de qualsevol riu, semblant a la curva coneguda com hipérbola.